Meglepő érdekességek az ókorról, amiket valószínűleg nem tudtál

Tízes lista

125 E megtekintés17

  Az ókor az egyik legizgalmasabb időszak volt a történelmünkben, ami megannyi nagy civilizáció felemelkedését és bukását hozta. Ekkor a világ több pontján is hatalmas fejlődésnek indult az élet, elég, ha csak a görög városállamokra, Egyiptomra, vagy éppen a Római birodalomra gondolunk. Nem is csoda, hogy a történelem tanárok nagy figyelmet szentelnek ennek az időszaknak, de még így is bőven maradnak olyan érdekességek, amikre egyszerűen nem jut idő az iskolapadban.
  0:00 Intro
  0:44 #10 Rabszolgának eladott gyerekek
  2:04 #9 Ősi egyiptomi terhességi teszt
  4:13 #8 Indiai plasztikai sebészet
  5:24 #7 Barbárok
  6:59 #6 A senkiből lett császár
  9:56 #5 A keresztre feszítés eredete
  10:59 #4 Koccintás
  11:41 #3 Kleopátra
  12:45 #2 Ókori hajfesték
  14:02 #1 Római temetések
  Instán is fent vagyunk: tizeslista
  Tízes lista Facebook: tizeslista/
  Források: pastebin.com/wTciLQUm
  Zene a videó alatt: audiojungle.net/item/stylish-lounge/24427610
  Outro zene: Cold Funk - Funkorama by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (creativecommons.org/licenses/...)
  #ókor #történelem #tizeslista

  Közzététel: 2 hónapja

  Megjegyzés

  1. boaszamlazas Boa-Sec Kft.

   Sajnos a történelmet, úgy változtatják, ahogy akarják, akiknek érdeke.... Tapasztaltam érettségin, amikor is nem volt tankönyvünk, mert éppen "átírták"! Lapokról kellett tanulnunk, épp akkor volt "rendszerváltás"

  2. Gergely Grosz

   Fun fact: latinul a *Barbarus* azt jelenti *Szakállas/Szakáll*

  3. Kitti Tihanyi

   WOW

  4. Mátyási László

   Nagyon jó lett!!! 👍👍👍

  5. Áron Lukács

   Rengeteg hiba

  6. Forseti1993

   10 erdekesseg Felcsutrol ?! :D

   1. Forseti1993

    @Tízes lista Sajto szabadsag... :D

   2. Tízes lista

    Kihagynám 😀

  7. Eva Varadiova

   Super.

  8. András Laszlovszky

   Azt komolyan megkajáljuk a mai napig, hogy Nero őrült volt, és az általa kisemmizett és száműzött Vespasianust egyszer csak "megkéri", hogy vezessen hadjáratot Iudeába proconsuli kinevezéssel? Ez egy teljesen irreális mese, Suetonius szokásos hazudozásainak (Nero karaktergyilkosságának) egyike.

  9. Renáta Erdélyi

   Kleopátra nem hagyta örökös nélkül az országot, de Octavianus (a későbbi Augustus császár) nem hagyta Julius Caesar egyetlen fiát egyiptom trónjára lépni, aki bár törvénytelen gyermek volt, mert nem voltak házasok Kleopátrával, mégis kvázi fenyegetést jelentett Octavianus számára. Sőt Kleopátrának Caesartól származó fián kívül még három gyermeke született Marcus Antoniustól. A pár halála után Caesariont kivégezték, a többi gyereket Rómában nevelte fel Octavianus húga. Egyiptom pedig római provinciává degragálódott.

  10. Tibor Lump

   Z

  11. Shiko Raidho

   "Si pater filum ter vendidit filus a patre liber esto."-- nem három gyermeket lehetett eladni, hanem ha egy gyermek (fiút) háromszor ad el, akkor a fiú az apától független legyen.. A lányt elég volt egyszer eladnia.

  12. Kovács Bálint

   Telon a like szurke ha megnyomod akkor feher

  13. Balázs Horváth

   Apró észrevétel: a macedónok és a makedónok 2 különböző népcsoport!

  14. militaryorchid

   Pocaklakó... Köszi.

  15. Sanyi Baranyi

   Érdemes lett volna megemlékezni Gárdonyi Géza regényéről, Láthatatlan ember címen, ami egy családja által eladott fiúról szól

   1. Györgyi Krepsz

    Nekem is ez jutott az eszembe.

  16. katalin reider

   Nagyon koszonom a video feltoltest! Erdekes-izgalmas-meglepo volt mint mindig!!!👍🤔😀💖

  17. László Dalmati

   Azt írta egy másik videó végén hogy zene lejátszása xdd

  18. Taknyos Varjú

   A Barbar az szakállast jelent....

  19. enestit

   Pocaklakó aouoar 😖😫🤪😩🤯

  20. kálmán luca

   Békás teszt elég pontos volt

  21. Málna Kiss

   Kislányos lelkesedéssel kezdtem el nézni a videót.

  22. András Kispál

   Lenne egy mostani helyzetre vonatkozó videó ötletem Top 10 legnagyobb kár amit a Covid-19 okozott.

   1. Melian Duarte

    Varjunk ezzel meg 2 evet.

  23. Kovács István

   Be akarta jelenteni de nem volt olyan hogy túl jó

  24. Király Gusztáv

   Hogy tetszett-e? Nagyon sok videódat láttam, de talán ez volt az eddigi leginformálisabb!! Gratulálok!

  25. Elijah Valentino

   Akkor mai szemmel mondhatjuk úgy is, hogy aki nem az EU, az EGT vagy a Schengen tagja, az barbár.

  26. kovacs laszlo

   A Mt 27:40-ben szereplő „kínoszlop” szót Jézusnak a Kálvárián, vagyis a Koponyahelyen történt kivégzésével kapcsolatban használják. Nincs bizonyíték arra, hogy a görög sztau·roszʹszó itt keresztet jelentett, melyet a pogányok már évszázadokkal Krisztus előtt vallási jelképként használtak. A klasszikus görög nyelvben a sztau·roszʹ szó csupán egyenes oszlopot, karót, vagyis cölöpöt jelentett, mint amilyet például az alapozásnál használnak. A sztau·roʹó ige azt jelentette: ’karókkal körbevesz, karósáncot vagy cölöpkerítést készít’. A Keresztény Görög Iratok ihletés alatt álló írói a görög köznyelven (koi·néʹ)írtak, s ugyanabban az értelemben használták a sztau·roszʹ szót, mint a klasszikus görögben, vagyis úgy, hogy az egyszerű oszlopot, illetve karót jelentett, melyen nincs semmiféle keresztgerenda, semmiféle szögben. Nincs bizonyíték ennek az ellenkezőjére. Péter és Pál apostol a xüʹlon szót is használta, amikor arra a kínzóeszközre utalt, melyre Jézust szegezték, ez pedig azt mutatja, hogy az egy keresztgerenda nélküli egyenes oszlop volt, mivel ezt jelenti a xüʹlon ebben a sajátos értelemben (Cs 5:30;10:39; 13:29; Ga 3:13; 1Pt 2:24). A Septuagintában az Ezs 6:11-ben (2Ezdrás 6:11-ben) a xüʹlon szót találjuk, s ott olyan gerendaként említik, melyre a törvényszegőket akasztották; ugyanerről van szó a Cs 5:30-ban és a 10:39-ben is. W. E. Vine a következőket állapítja meg a sztau·roszʹ szó jelentéséről az An Expository Dictionary of New Testament Words című művében: „A SZTAUROSZ (σταυρός) elsősorban egyenes karóra vagy oszlopra utal. A gonosztevőket ilyenre szegezve végezték ki. A főnév és a sztauro (’oszlopra vagy karóra erősít’) ige hallatán felidézett kép eredetileg különbözött a két gerendából álló kereszt egyházi ábrázolásától. Az utóbbinak az alakja az ókori Káldeából ered, és ebben az országban, valamint a szomszédos országokban, így Egyiptomban is, Tammúz isten jelképeként használták (mivel olyan alakja volt, mint a misztikus tau betűnek, Tammúz neve kezdőbetűjének). A Kr. u. III. század közepére az egyházak vagy eltértek a keresztény hit egyes tantételeitől, vagy kiforgatták őket. Hogy növeljék a hitehagyott egyházrendszer tekintélyét, pogányokat fogadtak be az egyházakba, akiknek már nem kellett a hit által megújulniuk, és nagymértékben megengedték nekik, hogy megtartsák pogány jeleiket és jelképeiket. Így meghonosodott a tau vagy T betű a leggyakoribb alakjában (melyben a keresztgerenda lejjebb van csúsztatva), hogy Krisztus keresztjét képviselje” (I. kötet; 1966-os utánnyomás; 256. o.). A Lewis és Short-féle latin szótár a cruxalapjelentéseként a következőket adja meg: „gerenda, állvány vagy más, fából készült kivégzőeszköz, melyre a bűnözőket feszítették vagy függesztették.” A ’kereszt’ csak egy későbbi jelentése a cruxnak. A bűnözők megfeszítésére használt egyszerű oszlopot latinul crux simʹplexnek hívták. Egy ilyen kínzóeszközt ábrázolt Justus Lipsius (1547-1606) a De cruce libri tres című könyvében, ahogy az előző oldalon levő képen látható (Antwerpen, 1629; 19. o.). Hermann Fulda Das Kreuz und die Kreuzigung(A kereszt és a keresztre feszítés) című könyve a következőket írja: „A nyilvános kivégzésre választott helyeken nem voltak mindenhol élő fák. Ezért egy egyszerű gerendát vertek a földbe. Erre kötözték vagy szegezték rá a törvényen kívül helyezetteket, a felemelt kezüknél és sokszor a lábuknál fogva is” (Breslau, 1878; 109. o.). Fulda, miután sok bizonyítékot sorolt fel, ezzel fejezi be: „Jézus egy egyszerű kivégzőoszlopon halt meg. Emellett szólnak a következők: a) Keleten akkoriban megszokott volt az ilyen kivégzőeszköznek a használata, b) közvetve maga Jézus szenvedéstörténete és c) a korai egyházatyáktól származó sok kijelentés” (219., 220. o.). Paul Wilhelm Schmidt, aki a Bázeli Egyetem professzora volt, a Die Geschichte Jesu (Jézus története) című művében részletes tanulmányt készített a görög sztau·roszʹ szóról (2. kötet; Tübingen és Lipcse, 1904; 386-394. o.). Művének 386. oldalán ezt írta: „a σταυρός [sztau·roszʹ] mindenféle egyenesen álló karót vagy fatörzset jelent.” Arról, hogy milyen büntetést hajtottak végre Jézuson, a következőket írta: „Ami a Jézusra kirótt büntetést illeti, az evangéliumi beszámolók szerint a megkorbácsolás mellett a római megfeszítésnek csak a legegyszerűbb formája jön számításba: az, amikor a ruhátlan testet egy oszlopra függesztették, melyet mellesleg Jézusnak kellett odavinnie vagy odavonszolnia a vesztőhelyre: ez is fokozta a szégyenteljes büntetést . . . Az egyszerű kifüggesztésen kívül minden mást kizár az, hogy sokszor milyen nagy méretekben hajtották végre ezt a kivégzést: Varus egyszerre 2000 emberen (A zsidók története, XVII. könyv, 10. fej., 10. bek.), ezenkívül Quadratus (A zsidó háború, II. könyv, 12. fej., 6. bek.), Félix prokurátor (A zsidó háború, II. könyv, 13. fej., 2. bek.) és Titus is (A zsidó háború, V. könyv, 11. fej., 1. bek.)” (387-389. o.). Egyáltalán nincs tehát bizonyíték arra, hogy Jézus Krisztust két, derékszögben egymásra helyezett gerendára feszítették volna. Nem akarunk semmit hozzátenni Isten írott Szavához, ezért a keresztről alkotott pogány elképzelést nem visszük bele az ihletett Szentírásba; ehelyett inkább az eredeti jelentésüknek megfelelően adjuk vissza a sztau·roszʹ és a xüʹlon szavakat. Mivel Jézus a sztau·roszʹ szót használta arra, hogy követői szenvedését és szégyenét vagy kínját szemléltesse (Mt 16:24), a sztau·roszʹ szót „kínoszlopnak” fordítottuk, hogy megkülönböztessük a xüʹlon szótól, melyet „oszlopnak” fordítottunk.

  27. kovacs laszlo

   Igen okorban volt kereszt de azok a kereszteket nem kivégzésre használtak hanem szimbólum volt

  28. Pál dr. Gyarmati

   A "MADZSAR" (SIC!!) - a proto-türk hun, avar, kazár, bulgár, és ONOGUR ( ezek vagyunk mi, a germámoknál " ungar -n", Bizáncban "turki", a

   1. Pál dr. Gyarmati

    A Roman ( frank, gót, wäsigothen, ostrogothen ( ők hun kiképzettségűek), Odoaker gót király Attila udvarában szocializálódott, mert Attila testőrsége NEM A BELSŐ - ÁZSIAI TURANIDOK HARCOSAIBÓL ÁLLT; AMI A CSALÁRD, EXPRESSIV, EXPLOSIÓN, IMPULZÍV, TÚL SZABAD, FEGYELMET CSAK

  29. FT1970FT

   A videó elején a Föld rossz irányba forog.

   1. Csaba-1980 HUN

    A nap keleten kel és nyugaton nyugszik....

  30. táror 16

   Legyen a világ 10 legszebb városáról

  31. János Zavaczki

   Ez is nagyszerű lett, Gratula!

  32. Ashen One

   Azért a magyar ember sörrel nem koccint dologról elmondhattad volna hogy csak egy városi legenda de igazán hivatalos alapjai nincsenek. Nincsen róla írásos feljegyzés ami megalapozná. Szóval nagy eséllyel csak egy nép butítás. Aztán lehet haza árulónak nevezni de a tény az tény. Nézzetek utána.

  33. Julius Marcus

   hát a torz nyomorult kölykökért nem kár

   1. katalin reider

    Julius Marcus!! Adam Gulyasnak cimzett hozzaszolasomat akar NEKED is irhattam volna!!! Primitiv megnyilvanulas az is amit irtal.

   2. MEMES 4 ALL

    Fújj

  34. Varga Milán

   Lenne 2 videó ötletem. TOP 10 bűncselekmény amit a Blood banda követett el, vagy Top 10 énekes aki már volt/benne van egy utcai bandában. Aki szerint ez jó ötlet lenne az likeolja ezt a kommentet hogy eljusson @Tízes listá-hoz.

  35. Patrik Téger

   Javítás: A 69-es évet nem a 3, hanem a 4 császár évének nevezik.

   1. Melian Duarte

    Igazabol 2 ilyen ev is volt.

  36. Bernát Fábián

   14:40 ez még ma is így van

  37. Tamás Pamuk

   Barbárnak a szakállas népeket nevezték eredetileg. Pl Rómában nem volt szokás szakállat viselni, a germán törzseknél igen.

  38. Veronika Vercsi

   Koccintás résznél a mérgezésre gondoltam. Csak én úgy emlékeztem, hogy úgy koccintottak, hogy az italok egyik pohárból a másikba löttyenjenek, így biztosítva, hogy nem mérgezték meg egymást.

   1. Melian Duarte

    Nem. Ha az italok igy osszekeveredtek,akkor elmondhattak,mernek inni abbol az italbol,amibol a masik,vagyis jelzes,hogy nem mergeztek meg a masikat...

  39. Kristóf Mészáros

   Ez a videó nekem segíteni fog törin,köszi ezt a videót😀

  40. Frank Prince

   Az indiai orrlplasztikáról hol lehet olvasni?

   1. Tízes lista

    @Frank Prince Évente párszor szokott lenni.

   2. Frank Prince

    @Tízes lista van élő adás?

   3. Tízes lista

    Átlagosan 15-20 óra megy bele egy videóba. Magunkról és a csatornáról az élő adásokon szoktunk többet beszélni, ha gondolod nézd vissza a legutóbbit 🙂

   4. Frank Prince

    huu, de profi, mennyi idő alatt készül el egy tizes lista? Lehetne ilyen is, hogy 10 dolog, amit nem gondolnál a 10-es listáról...

   5. Frank Prince

    @Tízes lista ó, köszönöm, nézem, ez is olyasmi, amit eddig átgrottam

  41. Aggels Kaltzis

   Na azért álljunk meg. A macedónok is görögök voltak. Az az ország amelyik úgy hivatkozik magára, hogy észak macedónia az csak "lopta" a nevet a görögöktől. Macedónia egy görög régió alapból. Vagyis a macedón birodalom egy görög városállamból indult.

   1. Aggels Kaltzis

    @Tízes lista Ezt csak azért mert görög vagyok közép-makedóniában élek és hát... nem szeretem hallani

   2. Aggels Kaltzis

    @Tízes lista ezzel annyit akarok mondani, h annak a birodalomnak semmi köze a mai észak macedónia néven ismert államhoz.

   3. Lajos Berényi

    Itt is, mint a videóban, keverve vannak a macedónok és a makedónok. A makedónok voltak az ókori, görögökkel rokon - akár görögnek is mondható - nép, míg a macedónok mai nép, akik lényegében bolgárok - ma is a bolgár egy dialektusát beszélik - és kb. annyi közük van az ókori makedónokhoz, mint a vlahoknak a dákokhoz vagy a rómaiakhoz, vagyis semmi (illetve max, hogy helyileg ugyanott élnek, mint a megnevezett ókori népek)

   4. Tízes lista

    Onnan indult, de külön országnak kiáltották ki magukat.

  42. Marianna Erdősné Hajdu

   Ja.... Most állami gondozottak. Ⓜ️👁️,., 👁️Ⓜ️

  43. MIKLÓS NAGY

   10:36 - szerinted Jézus is ezek közé tartozott? Vagy a kínoszlop "jobb" volt a keresztnél?

   1. Timár Boglárka

    Hát, ki tudja. Lehet.

  44. Rómeó Rácz

   Jó lett

  45. WW2 Hungary

   Az indexképen elírás történt! A Gyerekeiket, gyerkeiket-nek írtad.

   1. katalin reider

    WW2===ertsed ugy-ahogy gondolta!!!== a video lenyege-nem ez volt!!

   2. WW2 Hungary

    @Tízes lista Szivesen.

   3. Tízes lista

    Köszi szépen, hogy szóltál!

  46. Viktor Gyenis

   Nem igaz, hogy Kleopátra örökös nélkül halt meg, mivel Caesartól született egy fia, Caesarion. Csak őt Augustus megölette, hogy ne követelhesse az egyiptomi trónt, mert így akkor Egyiptom függetlenedhetett volna Rómától.

   1. Kor Na Xon

    @Csutiize Négy gyermeke született.

   2. Csutiize

    Én is úgy tudtam, hogy van egy fia.

   3. Melian Duarte

    @Laci Scheitz Szoval hiteles,vagy csak kitalalas?

   4. Kor Na Xon

    @Viktor Gyenis Így igaz, elég jól megvetették ott a lábukat. Az egyiptomi kultúra sem azért élhetett tovább, mert ősi volt, hanem mert a rómaiak nem törekedtek a leigázott népek kultúrájának eltörlésére (lásd pl Júdea). Így ugyanis nagyobbat kaszálhattak.

   5. Viktor Gyenis

    @Joe Don Ehhez képest a rómaiak 395-ig ellenőrzésük alatt tartották Egyiptomot, utána pedig Bizánc vagy másként a Kelet-Római Birodalom fennhatósága alatt maradt. Egyiptom ősisége nem sokat számított ebben a kérdésben, bár tény hogy a tradicionális egyiptomi kultúra megmaradt a római kor végéig, viszont elég erős volt a görög-római kulturális hatás is.

  47. Margit Margóka

   a barbár szo eredetileg szakálast jelent.

  48. Brendon Romeo Balogh

   Egyébként a Rómaiak Nagygyon sok mindent vettek át a Görögöktől.

   1. Máté Erdős

    @Dávid Erdődi azert ez nem teljesen all meg, a betont peldaul az etruszkoktol vettek at, a jogrendszeru(n)k pedig a mai napig fos es a penzbirodalmi berendezkedest es az elitizmust favorizalja..

   2. Dávid Erdődi

    De teljesen újat alkottak a jogban, és ez még ma is annyira helytálló, hogy a jogi egyetemeken 2 évig csak római jogot tanulnak (ezt egy jogász végzettségű barátomtól tudom), feltalálták a betont, a limest stb., szóval azért a rómaiak nemcsak másolták a görögöket. A görög szokásokat, tudományos és művészeti eredményeket meg azért vették, hozzátéve a saját eredményeiket, szokásaikat, mert így megelőzték a korukat a görögök. És a mai, modern kultúránk is nagyrészt az ókori görög és római kultúrán alapszik. És még valami, sok városunkat a rómaiak alapítottak (csak a leghíresebbek, Savaria-Szombathely, Arrabona-Győr, Sopianae-Pécs, Aquincum-Óbuda, Scarbantia-Sopron) stb.

   3. szeretek beszélni és énekelni

    Konkrátan átnevezték az isteneiket és pár új szokást is beletettek 🤷‍♂️

  49. koldulóbarát x

   Köxx1oes

  50. adika6234

   6:05 És innen eredhet a Blabla bla is?!

   1. Timár Boglárka

    Lehet😄

  51. Balasa Bence

   még egy évszázados tévhitet köszönhetünk a katolikus egyháznak

  52. s к ү я ι м

   Jó lett!

  53. Dominik Kasler

   Rosszul írtad a gyerekeiket szót Úgy írtad hogy gyerkeiket

   1. katalin reider

    Dominik=== SZORSZALHASOGATO VAGY!!!===

   2. Tízes lista

    Köszi, javítva 🙂

  54. Ádám Gulyás

   Ma is így kellene cselekedni a hulladékkal és nem lenne meg terhelve az egészség ügy a végletekig

   1. Melian Duarte

    @katalin reider Ehhez kepest siman megoltek,ha torzszulottnek szulettek...

   2. katalin reider

    Adam Gulyas!! Buta es meggondolatlan vagy!! A szuloknek a gyermekuk kincs-HA BETEG IS!!!. Megtanulhatnal toleransabb lenni-es termeszetesen agyilag fejlodni!!!==avagy HULLADEK maradsz.

   3. ordas

    Ádám Gulyás ___ Ádika! Mi van ha téged tekint valaki hulladéknak?

   4. bácsi Jancsi

    Gondolom még gyermek vagy. A saját rokonaidat is feláldoznád? Még valami. Csak akkor fognak komolyan venni, ha megtanulsz helyesen írni.

  55. Tibor Bertalan Kecskés

   Jó lett a videó csak így tovább

   1. Tomi 317

    Ja

  56. Gold kos

   Ezt a hozzászólást egy mester áldotta meg szentelt Kubuval. Ha nyomsz erre az írásra egy felfele mutató hüvejkujjat akkor a mai napon mindenben szerencséd lesz. Ha hiszel a Kubu erejébe akkor bennem is.

   1. Bernát Fábián

    @Gold kos Narniában vagyok. Itt 23:09 van jelenleg

   2. Gold kos

    @Bernát Fábián mejik országban vagy? Mert most magyarországon 19:05 óra van

   3. Bernát Fábián

    Kár hogy este 23 óra van

   4. Gold kos

    @Imre Facsar Nagyon hasinlít a stílusod a töritanáromhoz. Az egész edigi napodat ennek a komment leírására szentelted?

   5. Jacint Palfi

    @Tutaiii Mazsa Adom🤙